NAWOZY

Oferowane przez nas nawozy przeznaczone są do stosowania w uprawach roślin rolniczych. Celem ich stosowania jest zwiększenie wysokości i jakości plonowania poprzez wzbogacenie gleby w składniki pokarmowe niezbędne dla roślin i polepszenie jej właściwości: fizycznych, chemicznych, fizykochemicznych i biologicznych. Najwyższe standardy ofertowanych przez nas nawozów zapewnia stała współpraca z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji, w efekcie, której nawozy poddawane są niezbędnym badaniom (określana jest zawartość makro- i mikroelementów, ich przyswajalność i granulacja), oraz są certyfikowane. Dlatego właśnie oferowane przez nas nawozy zawsze spełniają najwyższe wymogi jakościowe.

Nawozy azotowe
Nawozy, które zawierają główny składnik pokarmowy roślin azot – niezbędny do syntezy m.in. białek, często w formie bezpośrednio przyswajalnej przez rośliny, rzadziej w formie przyswajalnej po przemianach zachodzących w glebie. Nawozy azotowe są produktami dedykowanymi sektorowi rolnemu, służącymi głównie zwiększeniu efektywności upraw rolnych.

Mocznik 46%N

To szybko działający nawóz zawierający azot w formie amidowej przechodzący w glebie w dostępna dla rośliny formę amonową a następnie azotanową. Jest nawozem uniwersalnym, stosowanym pod wszystkie rośliny uprawne zarówno przedsiewnie jak i pogłównie.
Z uwagi na bardzo dobrą rozpuszczalność w wodzie może być stosowany dolistnie w stężeniu dostosowanym do wymagań dokarmianego gatunku i fazy rozwojowej rośliny. Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami nawozowymi mocznik granulowany może być stosowany na każdej glebie nie wykazującej skrajnie kwaśnego bądź zasadowego odczynu. Mocznik 46%N zastosowany pogłównie wymaga przykrycia warstwą gleby podczas wykonywania wiosennych zabiegów pielęgnacyjnych dla uniknięcia strat azotu. Przed wysiewem mocznik granulowany można mieszać z fosforanem amonowym, nawozami NPK i nawozami potasowymi.

Nawozy wieloskładnikowe
Oferowane przez nas nawozy NPK charakteryzują się równomierną granulą, klasa ziarnowa 2-5 mm, co najmniej 97% , o jasno różowej barwie, z powłoką zabezpieczającą przed zbryleniem. Cechuje je bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie co wpływa bezpośrednio na ilość przyswojonego, wykorzystanego efektywnie przez roślinę składnika pokarmowego. Nawozy wieloskładnikowe NPK dostarczają trzy główne składniki pokarmowe niezbędne do prawidłowego wzrostu, dającego spodziewany plon (N – Azot, P – Fosfor, K – Potas). Zawartość poszczególnych składników pokarmowych zależy od typu nawozu, może być on również wzbogacony mikroelementami.

8-19-29+3S
FERTIVIT NPK (S)

Nawóz NPK 8/19/29+3S jest nawozem uniwersalnym. Zalecany jest do stosowania na glebach ubogich w potas oraz pod rośliny potasolubne, t. j.: burak cukrowy, ziemniak, kukurydza, rzepak, pod zboża. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Stosować także wczesną wiosną oraz pogłównie na rośliny ozime. Przed zastosowaniem można mieszać z innymi nawozami: mocznikiem, saletrą amonową, saletrzakiem oraz solą potasową.

6-16-35+2S
FERTIVIT NPK (S)

Nawóz NPK 6/16/35+2S jest nawozem uniwersalnym. Zalecany jest do stosowania na glebach ubogich w potas szczególnie pod rośliny potasolubne, t. j.: burak cukrowy, ziemniak, kukurydza, rzepak, pod zboża. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Stosować także wczesną wiosną oraz pogłównie na rośliny ozime. Przed zastosowaniem można mieszać z innymi nawozami: mocznikiem, saletrą amonową, saletrzakiem oraz solą potasową.

W swojej ofercie
posiadamy równieżFERTIVIT NPK (S) 8-24-24+3S
FERTIVIT NPK (S) 8-20-30+3S
FERTIVIT NPK (S) 8-15-30+5S
FERTIVIT NPK (S) 16-16-16+6S
FERTIVIT NPK (S) 6-19-35
FERTIVIT NPK (S) 6-18-34+2S
FERTIVIT NPK (S) 7-20-30+2S